TOOLKIT

FOR EDUCATIONAL PURPOSES

We are happy to announce that we now have an educational toolkit to share the stories of Afrispectives with high school students and help teachers to challenge stereotypes about the African continent and people of African descent. At the moment the toolkit is only available in Dutch. We hope to offer other languages in the future. You can email us for any questions at info@idleaks.nl – or sign up for our newsletter to stay updated about the Afrispectives platform and any future updates!

LESPAKKET AFRISPECTIVES

Een klein lespakket over Afrika, haar diaspora, diversiteit en identiteit

Bestemd voor leerlingen in de onder- en bovenbouw van het voortgezet en het middelbaar beroeps onderwijs

Onder leiding van Aspha Bijnaar, PhD (EducatieStudio) is samen met ervaren docenten het ‘Lespakket Afrispectives’ ontwikkeld. Het betreft een klein lespakket over Afrika, haar diaspora, diversiteit en identiteit bestemd voor leerlingen van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het volledige lespakket, alsmede een handleiding voor docenten treft u op deze pagina aan.

Het lespakket is gratis toegankelijk en kan worden ingezet bij de vakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Mens en Maatschappij, Maatschappijleer, Wereldburgerschap(svorming), CKV, Engels, Nederlands en Filosofie, of kan dienen als vakoverstijgend project. Het lespakket is gemaakt vanuit het concept van 21 Century Skills en richt zicht op een aantal competenties die leerlingen nodig hebben om te kunnen functioneren in de huidige kennis- en netwerksamenleving.

INFORMATIE
VOOR
DOCENTEN

OPDRACHT 1:
WE ZIJN ER

VMBO KADER 3
VMBO BASIS 3

VMBO TL 3

VWO, HAVO 3
MBO 3 EN 4

OPDRACHT 2: ZANELE MUHOLI

VMBO KADER 3
VMBO BASIS 3

VMBO TL 3

VWO, HAVO 3
MBO 3 EN 4

OPDRACHT 3: HISTORY IN A HOUSE

VMBO KADER 3
VMBO BASIS 3

VMBO TL 3

VWO, HAVO 3
MBO 3 EN 4

OPDRACHT 4: YOUNGSTERS AT CAPE COAST CASTLE

VMBO KADER 3
VMBO BASIS 3

VMBO TL 3

VWO, HAVO 3
MBO 3 EN 4

OPDRACHT 5: BLACKFACE SEASON

VMBO KADER 3
VMBO BASIS 3

VMBO TL 3

VWO, HAVO 3
MBO 3 EN 4